Nhấp vào đây để tải về

Vui lòng KHÔNG dùng 3G để tải
1. Bạn vui lòng dùng "WIFI" để tải. Đợt 5 - 15 phút để tải game hiện như hình dưới:
2. Hệ thống báo "Nhà phát triển doanh nghiêp"
3. Nhấp Cài Đặt -> Quản Lý Chung -> Quản lý thiết bị (Cấu Hình)
4. Nhấp vào quản lý thiết bị, chọn tên doanh nghiệp (Tên có thể sai khác tùy vào máy của bạn)
5. Nhấp tin cậy để xác nhận
6. Chúc bạn cài đặt thành công. Cám ơn đã tin tưởng chúng tôi